Gospodarka łowiecka

Gospodarka łowiecka jest elementem szeroko pojętej ochrony środowiska przyrodniczego; jest to działalność w zakresie ochrony, hodowli i pozyskiwania zwierzyny. Myślistwo to dziedzina łowiectwa polegająca na zgodnym z etyką, prawem i zwyczajami pozyskiwaniu zwierzyny.

Jeśli w szerszym znaczeniu przeanalizujemy łowiectwo to dojdziemy do wniosku, że jest to całokształt spraw związanych z:

* gospodarką zwierzyną,
* bronią,
* strzelectwem myśliwskim,
* kynologią,
* sokolnictwem,
* prawem łowieckim,
* etyką myśliwską,
* historią, tradycją i kulturą łowiecką,
* posługiwaniem się gwarą,
* znajomością literatury,
* znajomością prasy myśliwskiej,
* znajomością muzyki myśliwskiej (sygnalistyki),
* znajomością sztuki myśliwskiej,
* szerzeniem sztuki użytkowej związanej z myślistwem itp.

Te wszystkie ww. dziedziny życia każdego myśliwego stanowią tematy poruszane na przedmiocie gospodarka łowiecka.

Lekcje są wzbogacane poprzez pokazy multimedialne, odtwarzanie głosów zwierząt, oglądanie tropów i śladów pozostawiancyh przez poszczególne gatunki, oglądanie najnowszych filmów związanych z gospodarką łowiecką: “Powrót hydroarchitekta”, “Duwesztedzkie błota”, “Daniele ze świątynnego gaju”, “Wabiki”, “Gospodarka łowiecka w polskich lasach” itp.