Domańska Elżbieta

Absolwentka DSWE TWP we Wrocławiu, Wydział Nauk Pedagogicznych; studia wyższe zawodowe na kierunku pedagogika – specjalność pedagogika opiekuńcza z promocją zdrowia, studia wyższe magisterskie na kierunku pedagogika. W internacie Zespołu Szkół Leśnych pracuję na stanowisku wychowawcy.