Chyła Ewa

Jestem nauczycielką w Zespole Szkół Leśnych w Miliczu od 2006 roku. Uczę takich przedmiotów jak: biologia, biologia leśna, podstawy przedsiębiorczości i wychowanie fizyczne.

Prowadzę następujące zajęcia dodatkowe dla uczniów: kółko biologiczne i aerobik.

Do pracy w szkole zdobyłam uprawnienia na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, gdzie ukończyłam studia dzienne magisterskie: biologia eksperymentalna. W kolejnych latach mojej pracy zrobiłam studia podyplomowe z wychowania fizycznego w Państwowej Wyższej szkole Zawodowej im. J.A. Komeńskiego w Lesznie oraz z podstaw przedsiębiorczości i doradztwa zawodowego na Politechnice Poznańskiej.

Adres e-mail: chyla@tlmilicz.pl