Bienkiewicz Salomea Barbara

P1040744Urodzona 01.04.1959

Absolwentka Technikum Leśnego w Miliczu w 1979 roku. Ukończyłam Wydział Leśny Akademii Rolniczej w Poznaniu w 1984r.

Pracowałam w TL w Miliczu jako nauczyciel urządzania lasu i biologii leśnej. W latach 1992-98 byłam dyrektorem Szkoły Podstawowej w Czatkowicach. W 1998r. wróciłam do Zespołu Szkół Leśnych w Miliczu jako nauczyciel ochrony lasu. Jestem opiekunem Szkolnego Koła Ligi Ochrony Przyrody. W ramach tego koła przygotowuje uczniów do Olimpiady Wiedzy Ekologicznej i Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku Leśnictwo, oraz do konkursów o tematyce przyrodniczej. Corocznie organizuję wyjazdy uczniów do Ośrodka Kultury Leśnej i Muzeum Leśnictwa w Gołuchowie.

Moje zainteresowania to szeroko rozumiana biologia.
adres email: bienkiewicz@tlmilicz.pl