50 – lecie Technikum Leśnego

_MG_2338

8 czerwca odbyły się uroczystości  związane z obchodami Jubileuszu 50-lecia Technikum Leśnego w Miliczu. To było wielkie święto dla wszystkich pracowników szkoły (byłych i obecnych) ale również dla jej absolwentów oraz uczniów szkoły. W tym dniu przybyło do szkoły blisko tysiąc absolwentów i gości.

Swoją obecnością zaszczycili nas:
Ks. Kardynał Henryk Gulbinowicz,
Przedstawicielki Departamentu Leśnictwa i Ochrony Przyrody w Ministerstwie Środowiska Panie Małgorzata Kacprzycka-Skrocka i Sylwia Wojewoda,
wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego Jacek Protasiewicz,
Dolnośląska Wicekurator Oświaty Danuta Leśniewska,
radny Sejmiku Dolnośląskiego Dariusz Stasiak,
dyrektor  RDLP we Wrocławiu Grzegorz Pietruńko,
zastępcy dyrektorów RDLP we Wrocławiu, Warszawie i Poznaniu – Jerzy Łokietko, Robert Jaśkiewicz, Henryk Piskonowicz,
nadleśniczy Nadleśnictwa Milicz Roman Palewski,
z-ca Nadleśniczego Nadleśnictwa Milicz Bernardeta Mikołajczyk,
były nadleśniczy milicki Cezary Sierpiński,
20 nadleśniczych z całego kraju,
prodziekan Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu dr hab. Cezary Beker,
starosta milicki Piotr Lech,
starosta trzebnicki Robert Adach,
burmistrz Gminy Milicz Paweł Wybierała,
przewodniczący Rady Gminy i Powiatu –  Edmund Bienkiewicz i Krzysztof Osmelak,
prezes Stawów Milickich Sławomir Mazurek, który również odczytał list od marszałka województwa Rafała Jurkowlańca,
komendant KPP Milicz Grzegorz Balcerzak,
zastępca komendanta PSP Milicz Tomasz Kopeć,
kierownik Wydziału Oświaty w starostwie milickim Dariusz Duszyński,
Prezes  Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miliczu Alicja Szatkowska,
zastępca przewodniczącego  KSPL NSZZ “Solidarność”  Adam Krakiewicz,
w-ce Przewodniczący Leśników Polskich RP – Halina Stachowska, Zbigniew Czeryba,
dyrektorzy 9 szkół resortowych Ministerstwa Środowiska (Anna Kowalska, Piotr Mańka, Aniela Czyżyk, Przemysław Jarosik, Antoni Pawłowski, Albert Tabaka, Ireneusz Gudowicz, Barbara Serafin, Anna Kulbacka),
dyrektorzy szkół z powiatu milickiego (Ryszard Lech, Sławomir Strzelecki, Renata Moczulska, Jolanta Wybierała, Agata Bełza, Aleksandra Markowska,  Mirosław Zając, Krystyna Piosik),
Prezes OSiR Sławomir Jachimowski,
Dyrektor Domu Kultury w Miliczu Edyta Jachimowska.

Obchody Jubileuszowe rozpoczęły się na dziedzińcu szkoły leśnej uroczystym odsłonięciem tablicy pamiątkowej poświęconej byłemu wieloletniemu Dyrektorowi Szkoły Panu Marianowu Ptaszyńskiemu oraz poświęceniu kamienia ku czci pedagogom i pracownikom Technikum leśnego w Miliczu.

Tablicę pamiątkową ufundowali absolwenci pierwszego rocznika szkoły a jej  odsłonięcia dokonali Dyrektor TL Pan Daniel Targosz oraz absolwenci Panowie  Grzegorz Kopytek i  Bogdan Wiatrak.

Następnie wszyscy przeszli na dziedziniec szkoły aby wziąć udział w odsłonięciu i poświęceniu kamienia pamiątkowego ku czci profesorów i pracowników szkoły. Poświęcenia dokonał ks. Łukasz Saczyński, złożono kwiaty i zapalono znicz. Te wyjątkowe uroczystości w historii szkoły, wzruszającym przemówieniem podsumował Dyrektor Szkoły, mówiąc m.in.:   „… chwile te podkreślają jak bardzo jesteśmy uczuciowo związani z tą szkołą, podkreślają jak bardzo pamięć o nauczycielach i wychowawcach wrosła w świadomość jej wychowanków, absolwentów. Osobiście jestem przekonany, że każda następna Wasza wizyta w tej szkole, będzie kierowała Wasze kroki również do tych właśnie miejsc, gdzie w chwili refleksji
i zadumy, być może przy zapalonym zniczu, położonym kwiatku, oddacie cześć Tym, którzy Wam oddali  cząstkę Siebie…”
.

O godzinie 11.00 w kościele pod wezwaniem św. Andrzeja Boboli w Miliczu rozpoczęła się bardzo uroczysta Masza święta, której koncelebrował ks. Kardynał Henryk Gulbinowicz, a kazanie wygłosił ks. Witold Hyla, diecezjalny kapłan myśliwych i leśników.  Księdza Kardynała powitał  proboszcz Parafii ks. Kazimierz Kudryński. Jego eminencję powitali również Dyrektor Szkoły Daniel Targosz oraz Pani wicedyrektor Paulina Szymańska, po czym – w imieniu całej Szkoły –  poprosili księdza kardynała o przewodniczenie w mszy świętej, wręczając w podziękowaniu kwiaty i akwarelę przedstawiającą pałac Maltzanów. Msza święta zakończyła się uhonorowaniem Dyrektora Szkoły pana Daniela Targosza wyjątkowym wyróżnieniem: odznaczeniem Pierścieniem Tysiąclecia. Moment ten poprzedziła laudacja wygłoszona przez ks. Łukasza Saczyńskiego. Kapłan wspominał w niej, że dyrektor Daniel Targosz w swej pracy kieruje się wartościami chrześcijańskimi, które stawia na naczelnym miejscu swego życia, a swoje urzędowanie rozpoczął od poświęcenia dyrektorskiego gabinetu, własnoręcznego zawieszenia w nim papieskiego krzyża, pomimo, że na placu apelowym czekała już cała Szkoła i zaproszeni goście
z uroczystym przyjęciem nowego dyrektora…

Dziękując księdzu kardynałowi za tak wyjątkowe i zaszczytne wyróżnienie dyrektor nie krył wzruszenia: „… poprowadzę tę szkołę dopóki starczy zdrowia i sił, dopóki będzie Boska Opatrzność, tym bardziej, że wspiera mnie zespół wspaniałych, oddanych nauczycieli
i wychowawców, idących ze mną ramię w ramię, wspierają mnie wszyscy pracownicy szkoły, którzy uwierzyli w sukces, tak jak nasza mądra i inteligenta młodzież, i wspierają mnie moi bliscy…”
.
Oprawę muzyczną do mszy św. stanowili sygnaliści myśliwscy naszej szkoły.

Po mszy pięknym pochodem wszyscy przeszli na stadion szkoły, gdzie miała miejsce uroczysta akademia Jubileuszowa, którą poprowadzili pan Krzysztof Salata oraz pani Joanna Ungurian. Udział w niej wzięli oprócz wymienionych wyżej zaproszonych gości, rzesze absolwentów, którzy ustawieni byli rocznikami, byli i obecni pracownicy szkoły oraz uczniowie. Na początku apelu złożono Dyrektorowi Szkoły raport: absolwent pierwszego rocznika a zarazem pierwszy starszy szkoły pan Grzegorz Kopytek oraz starszy szkoły Michał Lasota. Następnie wprowadzono
5 sztandarów: Sztandar Technikum Leśnego w Miliczu, Sztandar Krajowej Sekcji Pracowników Leśnictwa NSZZ Solidarność, Sztandar Związku Leśników Polskich Rzeczypospolitej Polski, Sztandar I Liceum Ogólnokształcącego im. Armii Krajowej w Miliczu oraz Sztandar Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Miliczu i odśpiewano Hymn RP. Absolwenci i uczniowie powitali się tradycyjnym okrzykiem leśników i myśliwych: „Darz bór”. Następnie zabrał głos Dyrektor Szkoły:  „…To niezwykły honor i zaszczyt móc Państwa witać, spotykać i gościć.  Mam wrażenie,
że w dniu dzisiejszego święta wzruszają się nawet zacne szkolne, pałacowe mury – przyjazne i wyczekujące, bo oto spotkanie,  które łączy, łączy też w sobie zapisane kartki 50-letnich wydarzeń szkoły.”     „…Ten półwieczny dorobek szkoły to praca bardzo wielu osób – grona pedagogicznego, pracowników administracji i obsługi szkoły, uczniów.   To praca pokoleń”.    „Dzisiejsza uroczystość przypomina, że w naszej szkole najważniejszy zawsze był – uczeń,  duszą Szkoły – nauczyciel, a dumą – jej absolwenci”.

Po przemówieniu dyrektora szkoły głos zabrało kilkunastu zaproszonych gości.

W trakcie akademii przyznano  wysokie odznaczenia, które wręczył Dyrektor Szkoły. Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymała nauczycielka Salomea Bienkiewicz. Medal Ministerstwa Środowiska za zasługi dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej wręczono Zbigniewowi Marciniakowi. Następnie najwyższe odznaczenie leśne Kordelas Leśnika Polskiego powędrował do Mariusza Mikołajczyka i Andrzeja Kostki. Nagrody przyznał także dyrektor Daniel Targosz. Otrzymali je byli i obecni pracownicy szkoły: Barbara Stefaniak , Bożena Smereka, Bronisława Kaliciak, Czesław Sadrakuła, Daniela Bartels, Danuta Szymańska, Elżbieta Murawska, Grzegorz Matuszak, Helena Cichosz, Iwona Birkowska, Jan Demeńczuk, Jerzy Kasprzak, Józef  Krajka, Justyna Żarczyńska, Krzysztof Salata, Łucja Górecka, Maciej Ewertowski, Maria Ptaszyńska, Mariusz Mikołajczyk, Paulina Szymańska, Salomea Bienkiewicz, Stefania Batora, Tadeusz Piotrowski, Urszula Zamirska, Małgorzata Szneka, Wanda Łuczak, Wiesław Cerazy, Władysława Kida, Wojciech Wencek, Zygmunt Wiertel, Jolanta Cwenar.

Po zakończeniu części oficjalnej przyszedł czas na przedstawienie pt.” Lasy pełne poezji”,
które zostało przygotowane przez panie Marię Ptaszyńską, Joannę Jurkanis – Smerekę, Elżbietę Iwanicką oraz przez panów Łukasza Kontowskiego i Marka Olejnika.
Na zakończenie wszyscy zaproszeni goście udali się na uroczysty obiad do stołówki internatu,
a absolwenci do szkoły na spotkania z nauczycielami, zwiedzania szkoły oraz do wspólnego biesiadowania na terenie parku.

Chętni absolwenci skorzystali z możliwości zabawy podczas balu absolwenta, który odbył się tego samego dnia w restauracji „Lema” w Miliczu. Na balu bawiło się ponad 100 osób.

Obchodom Jubileuszu towarzyszyło wiele imprez i atrakcji dla dorosłych i dzieci: była możliwość popłynięcia kajakiem po Młynówce, przejażdżki bryczką po parku, dzieci miały okazję sprawdzić się w konkursach o tematyce leśnej, które przygotowały panie Bożena Smereka i Maja Anuszkiewicz, pomalować swoją twarz, poskakać na dmuchanym zamku. W auli można było wysłuchać koncertu sygnalistów myśliwskich naszej szkoły, a wieczorem pobawić się, jak za dawnych lat, na dyskotece. Była też okazja do obejrzenia pokazu firm motoryzacyjnych Volksvagen oraz Renault, jak i wielooperacyjnych maszyn używanych do prac leśnych. W szkole można było nabyć pamiątki specjalnie przygotowane na tą okazję: koszulki, parasole, długopisy, pocztówki, kubki i inne. Wydano specjalną pieczęć okolicznościową (autorstwa Pani Krystyny Mielnik), a pani Salomea Bienkiewicz napisała monografię szkoły pt.: „Szkoła życia, leśnej wiedzy i przyjaźni”.

Jubileusz 50-lecia naszej szkoły był okazją do miłych wspomnień, które, mamy nadzieję, zostaną na długo w naszej pamięci.
Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z obchodów Jubileuszu.

Joanna Ungurian