OGŁOSZENIE KOMISJI SOCJALNEJ

W DNIACH 16 .11 – 18.11.2018r. odbędzie się

WYCIECZKA DO KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ

DLA OSÓB UPRAWNIONYCH DO KORZYSTANIA Z ZFŚS W TECHNIKUM LEŚNYM W MILICZU

Informacja dla uczestników wycieczki

 Wpłaty jako koszt własny na konto ZFŚS do 30 października 2018r.

 Prosimy o terminowe wpłaty ( zgodne z zaszeregowaniem do grupy według dochodu), które będą potwierdzeniem udziału Państwa w wycieczce,

 

PRZEWODNICZĄCA

BOŻENA SMEREKA