Schemat organizacyjny

Kierownik internatu  – mgr  Mariusz Mikołajczyk

zastępca  kierownika internatu – mgr inż.  Jolanta  Cwenar

W  roku szkolnym  2016/2017 zadania opiekuńczo-wychowawcze są realizowane w następujących grupach wychowawczych:

I grupa:  klasy IV –  opiekun mgr Krzysztof Pękalski

II grupa: klasy III i IV –  opiekun Stanisław Mielcarek

III grupa: dziewczęta klasy I – IV  – opiekun mgr Maria Dziedzic

IV grupa:  dziewczęta klasy  I – IV  –  opiekun  mgr  Elżbieta  Domańska

V grupa:  klasy I  –  opiekun  mgr inż.  Wojciech Wrona

VI grupa:  klasy  I i II  –  opiekun  mgr  Bartłomiej Pudłowski

VII grupa:  klasy  II  –  opiekun  mgr  Damian  Rokita

VIII grupa:  klasy  II i III  –  opiekun  mgr  Patryk  Kowaluk

Psycholog  w  internacie –  mgr  Bożena  Ośko