Schemat organizacyjny

Kierownik internatu  – mgr  Mariusz Mikołajczyk

zastępca  kierownika internatu – mgr inż.  Jolanta  Cwenar

W  roku szkolnym  2018/2019 zadania opiekuńczo-wychowawcze są realizowane w następujących grupach wychowawczych:

I grupa:  klasy IV –  opiekun  Stanisław Mielcarek

II grupa: klasy II –  opiekun  mgr Krzysztof Pękalski

III grupa: dziewczęta klasy I – IV  – opiekun mgr Maria Dziedzic

IV grupa:  dziewczęta klasy  I – IV  –  opiekun  mgr  Elżbieta  Domańska

V grupa:  klasy III  –  opiekun  mgr inż.  Wojciech Wrona

VI grupa:  klasy  III i IV  –  opiekun  mgr  Bartłomiej Pudłowski

VII grupa:  klasy  I  –  opiekun  mgr Honorata Cierpisz

oraz  mgr Patryk Kowaluk

Psycholog  w  internacie –  mgr  Bożena  Ośko