Rekrutacja 2019/2020

Dnia 4 stycznia 2019 r. zostały podpisane zarządzenia Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego dla absolwentów gimnazjów (Zarządzenie Nr 2/2019) oraz absolwentów szkół podstawowych (Zarządzenie Nr 3/2019)  – dostępne w zakładce „Szkoły i placówki” >„Rekrutacja” – na stronie Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty https://www.kuratorium.wroclaw.pl/rekrutacja-na-rok-szkolny-20192020/

Terminy postępowania rekrutacyjnego:

– Dla absolwentów gimnazjów

– Dla absolwentów szkół podstawowych

Zapraszamy także do pobrania poniższych dokumentów: