Rekrutacja 2018/2019

Rekrutacja w roku szkolnym 2018/2019 będzie odbywała się zgodnie z terminami wskazanymi w Zarządzeniu Dolnośląskiego Kuratora Oświaty