Ogłoszenie ZFŚS

 

„Nigdy nie jesteś pogromcą góry. Góry nie mogą być pokonane

– pokonujesz twoje własne nadzieje, obawy, słabości.” – Jim Whittaker

 

KOMISJA SOCJALNA

ORGANIZUJE DLA OSÓB UPRAWNIONYCH DO KORZYSTANIA Z ZFŚS W TECHNIKUM LEŚNYM W MILICZU

W DNIACH 28 .04 – 2.05.2018r.

WYCIECZKĘ W BIESZCZADY

Zapisy i informacje dotyczące wycieczki u pani Małgorzaty Horodeckiej

Lista osób ograniczona – 50 osób

Zapisy do 28 lutego 2018r.

Wpłaty jako koszt własny na konto ZFŚS do 23 marca 2018r.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem wycieczki i podpisanie jego akceptację.

 

 

PRZEWODNICZĄCA

BOŻENA SMEREKA