OGŁOSZENIE DYREKTORA SZKOŁY

W DNIACH 1.05 – 4.05. 2019r. odbędzie się

WYCIECZKA DO KRYNICY ZDRÓJ

DLA OSÓB UPRAWNIONYCH DO KORZYSTANIA Z ZFŚS W TECHNIKUM LEŚNYM W MILICZU

Informacja dla uczestników wycieczki

Wyjazd 30 kwietnia 2019 r. o godzinie 24.00 spod ruin zamku.

Zgłoszenia do udziału w wycieczce do 8 kwietnia 2019r.

Wpłaty jako koszt własny na konto ZFŚS do 15 kwietnia 2019r.

Prosimy o terminowe wpłaty ( zgodne z zaszeregowaniem do grupy według dochodu), które będą potwierdzeniem udzialu Państwa w wycieczce,

Zapisy  u pani Małgorzaty Horodeckiej

 Lista osób ograniczona – 50 osób

SYNTETYCZNY PROGRAM WYCIECZKI

Zwiedzanie Starego Sącza , Nowego Sącza, Krynicy Zdrój, Powroźnik.

Wyjazd do Słowacji. Waluta euro.

Spływ Dunajcem – cena biletu 48 zł. Czas wolny w Szczawnicy.

Noclegi – hotel GEOVITA w Krynicy Zdrój.