Zakończenie klasyfikacji za I półrocze
w klasach IV

15.12.2017

Zakończenie klasyfikacji za I półrocze w klasach IV