Wystawienie ocen proponowanych
za I półrocze dla klas I-III

08.12.2017

Wystawienie proponowanych ocen z poszczególnych zajęć dydaktycznych za I półrocze roku szkolnego ucz. kl. I – III, powiadomienie rodziców uczniów o przewidywanych ocenach niedostatecznych z przedmiotów oraz o ocenach nagannych z zachowania