Wystawienie ocen proponowanych
za I półrocze dla klas I-III

12.12.2018

więcej

Wywiadówka

14.12.2018
16:30

więcej

Zimowa przerwa świąteczna

23.12.2018

więcej

Część praktyczna egzaminu R.13

09.01.2019
9:00

więcej

Część pisemna egzaminu R.13 i R.14

10.01.2019

więcej