Wyniki egzaminów zawodowych z sesji styczeń-luty

23.03.2018

więcej

Wiosenna przerwa świąteczna

29.03.2018

więcej

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

04.04.2018

więcej

Zakończenie klasyfikacji rocznej w klasach IV

20.04.2018

więcej

Dzień otwarty szkoły

21.04.2018

więcej

Rada pedagogiczna klasyfikacyjna dla kl. IV TL

23.04.2018

więcej

Zakończenie zajęć w kl. IV TL

27.04.2018

więcej

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

30.04.2018

więcej

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

02.05.2018

więcej

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

04.05.2018

więcej

Egzaminy maturalne

04.05.2018

więcej

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

07.05.2018

więcej

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

08.05.2018

więcej

Wystawienie proponowanych ocen końcoworocznych uczniom klas I - III

15.05.2018

więcej

Przekazanie dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla absolwentów

25.05.2018

więcej

55-lecie Technikum Leśnego w Miliczu

26.05.2018

więcej

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

01.06.2018

więcej

Zakończenie klasyfikacji rocznej w klasach I – III TL

15.06.2018

więcej

Rada pedagogiczna klasyfikacyjna dla kl. I- III TL

19.06.2018

więcej

Część pisemna egzaminu R.13

19.06.2018

więcej

Zakończenie roku szkolnego

22.06.2018

więcej

Wakacje

25.06.2018

więcej

Część praktyczna egzaminu R.13

26.06.2018

więcej

Wyniki egzaminów R.13

31.08.2018

więcej

Ostatni dzień wakacji

02.09.2018

więcej