Informacje o maturze

Poniżej znajdują się najważniejsze informacje o maturze:

Egzamin maturalny jest przeprowadzany  z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych i składa się z części ustnej oraz z części pisemnej.

W części ustnej należy przystąpić obowiązkowo do egzaminów z języka polskiego ( egzamin bez określania poziomu) oraz języka obcego nowożytnego (egzamin bez określania poziomu).

W części pisemnej należy przystąpić obowiązkowo do egzaminów z języka polskiego (poziom podstawowy), matematyki (poziom podstawowy), języka obcego nowożytnego (tego samego co w części ustnej, poziom podstawowy) oraz do jednego egzaminu z przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym wybierając spośród takich przedmiotów jak: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, język obcy nowożytny, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język mniejszości etnicznej, język mniejszości narodowej,  język polski, język regionalny, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Ogólne zasady przeprowadzania egzaminu maturalnego, wspólne dla wszystkich przedmiotów, są opisane w części ogólnej Informatora o egzaminie maturalnym od roku szkolnego 2014/2015.

Informator maturalny

Harmonogram matur w roku szkolnym 2016/ 2017

komunikat o dostosowaniach w roku szkolnym 2016/ 2017

Komunikat o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2016/ 2017

komunikat o przyborach

 

Zapraszamy do pobrania Wewnątrzszkolnej Instrukcji Maturalnej 2016

Pobierz: wewnątzszkolna-instrukcja-maturalna-2016.pdf (159 pobrań)