Dyrekcja dziś…

 

Dyrektor szkoły – mgr Justyna Żarczyńska 

Wicedyrektor – mgr Joanna Ungurian

Kierownik szkolenia praktycznego – mgr inż. Krzysztof Salata

Kierownik gospodarczy –

Kierownik internatu – mgr inż. Mariusz Mikołajczyk

Zastępca kierownika internatu – mgr inż. Jolanta Cwenar

Główny Księgowy – mgr Patrycja Wycisk