Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2017/2018

Zapraszamy do pobrania harmonogramu zajęć dodatkowych prowadzonych w naszej szkole. W ofercie znajdują się zarówno zajęcia wyrównawcze jak i koła zainteresowań.  

więcej

Sekcja biegów na orientację

Sekcję prowadzi nauczyciel Geografii i edb Leszek Półrolniczak. Podczas zajęć terenowych doskonalimy swoje umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem tym samym przygotowując się do zawodów w biegach na orientację.   Nasza reprezentacja podczas XVII Mistrzostw Polski Leśników w biegach na orientację Milicz 2016 https://drive.google.com/folderview?id=0B1bCMnPEVj3tclAyUk9RQzQ2RDg&usp=sharing

więcej

Koło Turystyczne

Opiekunem koła jest mgr Leszek Półrolniczak – nauczyciel geografii oraz edukacji dla bezpieczeństwa, instruktor turystyki kwalifikowanej o specjalności turystyka górska, alpinista i podróżnik. Podczas zajęć koła turystycznego uczymy się wyłącznie poprzez praktyczne ćwiczenia jak przygotować a następnie zorganizować wyprawę turystyczną. Podczas zajęć koła uczniowie sami planują i realizują swoje...

więcej

Sport

Sekcje prowadza Wiesław Cerazy i Maciej Ewertowski

więcej

Hodowla lasu

Zajęcia pozalekcyjne z hodowli lasu mają na celu: Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez możliwość uczestnictwa w zajęciach młodzieży zarówno zdolnej, jak i słabszej, pragnącej poszerzać wiedzę i umiejętności. Podwyższanie jakości funkcjonowania systemu oświaty poprzez poszerzanie wiedzy i umiejętności biorących udział w zajęciach, rozwijanie zainteresowań przyrodniczych . Wprowadzanie...

więcej

LOP

Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody Opiekun – mgr inż. Salomea Bienkiewicz Szkolne Koło LOP skupia uczniów, którzy interesują sie przyrodą i ekologią. Praca w kółku opiera się na realizacji dwóch głównych przedsięwzięć: – poznawanie niektórych zagadnień z programu nauczania przedmiotu – ekologiczne podstawy ochrony lasu, który kiedyś był przedmiotem...

więcej

Koło biologiczne

Celem kółka biologicznego jest rozwijanie zainteresowań biologicznych i pogłębianie wiedzy. Skierowane jest ono do wszystkich uczniów naszej szkoły, a w szczególności do maturzystów, którzy chcą zdawać egzamin maturalny z biologii. Na zajęciach robimy powtórki programowe, rozwiązujemy testy maturalne ale również, w zależności od potrzeb, tłumaczymy trudniejsze zagadnienia z zakresu...

więcej

Koło ornitologiczne

Ornitologia jest to dział zoologi zajmujący się ptakami. W kręgu zainteresowań ornitologi znajduje się przede wszystkim badanie różnych gatunków ptaków, ich biologii i zachowań. Często jednak potocznie mianem ornitologów nazywamy wszystkich miłośników i obserwatorów ptaków. Koło ornitologiczne powstało, gdyż w naszej szkole jest wielu młodych ludzi, którzy interesują się...

więcej

Szkolny Klub Filmowy

zajęcia prowadzą panie Agnieszka Herbuś i Maria Smoła Szkolny Klub Filmowy rozpoczyna swoją działalność. Klub ma charakter otwarty i jest adresowany do wszystkich pasjonatów sztuki filmowej. Zajęcia obejmują oglądanie filmów (w tym ekranizacji lektur szkolnych i teatralnych przedstawień telewizyjnych) oraz omawianie filmów po projekcji. Zapraszamy wszystkich miłośników X Muzy....

więcej

Koło fotograficzne

Fotografia oznacza z greckiego rysowanie za pomocą światła. Na kształt dzisiejszej fotografii miały wpływ różne odkrycia na przestrzeni wieków. Jej początki sięgają daleko wstecz, gdy odkryto tak zwaną „camera obscura”. Było to pudełko z niewielkim otworem, przez który wpadało światło i na tylnej jego ściance rysowało odwrócony obraz, którego...

więcej