Początek drugiego półrocza dla kl. IV TL

18.12.2017

więcej

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna dla klas IV TL

18.12.2017

więcej

Zimowa przerwa świąteczna

23.12.2017

więcej

Część praktyczna egzaminu R.13

10.01.2018

więcej

Zakończenie klasyfikacji za I półrocze
w klasach I – III TL

10.01.2018

więcej

Część pisemna egzaminu R.13 i R.14

11.01.2018

więcej

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna dla klas I – III TL

11.01.2018

więcej

Część praktyczna egzaminu R.14

12.01.2018

więcej

Zebranie z rodzicami

12.01.2018

więcej

Ferie zimowe

15.01.2018

więcej

Początek drugiego półrocza
dla kl. I- III TL

29.01.2018

więcej

Wystawienie proponowanych ocen końcoworocznych uczniom klas IV

20.03.2018

więcej

Wyniki egzaminów zawodowych z sesji styczeń-luty

23.03.2018

więcej

Wiosenna przerwa świąteczna

29.03.2018

więcej

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

04.04.2018

więcej

Zakończenie klasyfikacji rocznej w klasach IV

20.04.2018

więcej

Rada pedagogiczna klasyfikacyjna dla kl. IV TL

23.04.2018

więcej

Zakończenie zajęć w kl. IV TL

27.04.2018

więcej

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

30.04.2018

więcej

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

02.05.2018

więcej

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

04.05.2018

więcej

Egzaminy maturalne

04.05.2018

więcej

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

07.05.2018

więcej

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

08.05.2018

więcej

Wystawienie proponowanych ocen końcoworocznych uczniom klas I - III

15.05.2018

więcej

Przekazanie dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla absolwentów

25.05.2018

więcej

55 - lecie Technikum Leśnego w Miliczu

26.05.2018

więcej

55-lecie Technikum Leśnego w Miliczu

26.05.2018

więcej

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

01.06.2018

więcej

Zakończenie klasyfikacji rocznej w klasach I – III TL

15.06.2018

więcej

Rada pedagogiczna klasyfikacyjna dla kl. I- III TL

19.06.2018

więcej

Zakończenie roku szkolnego

22.06.2018

więcej

Wakacje

25.06.2018

więcej

Ostatni dzień wakacji

02.09.2018

więcej