Wystawienie proponowanych ocen z poszczególnych zajęć dydaktycznych w klasyfikacji rocznej uczniom klas IV, powiadomienie rodziców uczniów/prawnych opiekunów o przewidywanych ocenach z przedmiotów oraz o ocenach z zachowania.

13.03.2019

więcej

Zakończenie klasyfikacji rocznej w klasach IV

12.04.2019

więcej

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna dla klas IV TL

16.04.2019

więcej

Zakończenie zajęć w klasach IV TL

26.04.2019

więcej

Egzamin maturalny od 6.05 - 25.05.2019

06.05.2019

więcej

Wystawienie proponowanych ocen z poszczególnych zajęć dydaktycznych w klasyfikacji rocznej uczniom klas I-III, powiadomienie rodziców uczniów/prawnych opiekunów o przewidywanych ocenach z przedmiotów oraz o ocenach z zachowania.

10.05.2019

więcej

Zakończenie klasyfikacji rocznej w klasach I - III TL

12.06.2019

więcej

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna dla klas I-III TL

13.06.2019

więcej

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

21.06.2019

więcej

Ferie letnie od 22.06. - 31.08.2019

22.06.2019

więcej