Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

02.11.2018

więcej

Wystawienie ocen proponowanych
za I półrocze dla klas IV

07.11.2018

więcej

Zakończenie klasyfikacji za I półrocze
w klasach IV

07.12.2018

więcej

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna dla klas IV TL

10.12.2018

więcej

Początek drugiego półrocza dla kl. IV TL

10.12.2018

więcej

Wystawienie ocen proponowanych
za I półrocze dla klas I-III

12.12.2018

więcej

Wywiadówka

14.12.2018

więcej

Zimowa przerwa świąteczna

23.12.2018

więcej

Część praktyczna egzaminu R.13

09.01.2019
9:00

więcej